Cách bói toán với bài tây chuẩn xác

Muốn xem quẻ bài này, các bạn cầm bộ bài 32 lá lên tay xóc trộn thật đều, sau đó rút ra 1 lá đặt ngay chính giữa số 5 đó là lá bản mệnh,nếu đó là lá bài cơ thì các bạn nên biết ý nghĩa của nó như  sau:

pai gow poker Cách bói toán với bài tây chuẩn xác

* Trong cung bản mệnh có lá cơ thì báo hiệu sự chờ đợi mong mỏi, và nếu đó là lá Xì Cơ thì tin mong đã đến rồi.

* Nếu là lá Già Cơ thì tin sắp đến

* Nếu là lá Đầm Cơ thì phải mong chờ nhiều ngày nữa

*  Nếu là lá Bồi Cơ thì càng mong tin càng chán nản và tin sẽ ko đến ,hoặc đến cũng chẳng ích gì.

*Nếu là lá 10 cơ thì bao nhiêu hy vọng mong chờ chỉ đem lại sự buồn .

*Nếu là lá 9 cơ thì có sự khổ đau ,thương tiêc ,một sự mất mát.

*Nếu là lá 8 cơ ,thì tình nghĩa vợ chồng có sự xích mích buồn bực vì một tin tức hiểu lầm.

*Nếu là lá 7cơ,thì sự toan tính chờ đợi bất thành bổn mệnh không được vững

NƯỚC RÔ:

Lá bài rô nằm ở cung bổn mệnh thì quẻ bài ứng vào công việc làm ăn(công danh ,sự nghiệp)

* Nếu đó là Ách rô(xì) thì công việc chạy đều tốt đẹp.

* Nếu là lá Gìa Rô thì công việc dồn dập đến nhiều công việc lo toan thấy mệt.

*  Nếu là Đầm Rô thì sắp có việc quan đi công tác mới

*   Nếu  là Bồi Rô thì công việc co giao kèo, kí kết hoặc hùn hạp

*  Nếu là 10 Rô thì co việc bất ngờ xảy ra cần phải giải quyết

* Nếu là 9 Rô thì có vật tặng quà biếu có kí kết hoặc hùn hạp

*  Nếu là 8 Rô được gặp người thân đi xa về

*   Nếu là 7 Rô thì được nhận 1 lá thư báo tin buồn

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>