Bói Bài Tarot

Học Bói Bài Tarot Căn Bản – Giải Bài Tarot Hàng Ngày (Phần 5)

Phần V: Giải Bài Tarot Hàng Ngày Giờ đây bạn đã sẵn sàng để bắt đầu áp dụng kiến thức tarot của mình. Hãy khởi đầu với việc giải bài hàng ngày. Trong giải bài này, bạn lựa chọn một

Học Bói Bài Tarot Căn Bản – Nhập Môn Tarot Căn Bản (Phần 1)

Tarot-for-Beginner-1024x680

Phần I: Nhập Môn Tarot Bạn có bao giờ từng hỏi “Làm cách nào một bộ bài Tarot có thể cho bạn biết bất cứ điều gì?” Tôi cũng có những nghi ngờ về Tarot, nhưng rồi tôi đã nhận

Học Bói Bài Tarot Căn Bản – Bộ 22 Lá Ẩn Chính Trong Tarot (Phần 2)

22-major_arcana-tarot-1024x1024

Phần II: Bộ 22 Lá Ẩn Chính Trong Tarot Bộ bài tarot tiêu chuẩn gồm 78 lá được chia thành hai phần, major arcana (ẩn chính) và minor arcana (ẩn phụ). Từ arcana là số nhiều của arcanum nghĩa là

Học Bói Bài Tarot Căn Bản – Bộ 56 Lá Ẩn Phụ Trong Tarot (Phần 3)

the-four-kings-minor-arcana-e1411065832866

Phần III: Bộ 56 Lá Ẩn Phụ Trong Tarot Trong khi bộ ẩn chính thể hiện những chủ đề chung, bộ ẩn phụ mang những chủ đề này vào trong những lĩnh vực thực tiễn để cho thấy cách chúng

Học Bói Bài Tarot Căn Bản – Sơ Đồ Trải Bài Tarot (Phần 4)

Phát-Triển-Tâm-Linh

Phần IV: Sơ Đồ Trải Bài Tarot Một trải bài là một sơ đồ định vị trí trước để đặt các lá bài tarot. Nó xác định có bao nhiêu lá bài được sử dụng, vị trí mỗi lá bài,